Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamisesta annettujen säännösten ja määräysten noudattamista sekä huolehtia kaavoituksen toteutumisesta lupia myöntämällä ja kehittää rakennetun ympäristön turvallisuutta, terveellisyyttä, kauneutta ja kestävyyttä. Tutustu teknisen lautakunnan alaiseen lupajaostoon sekä sen rooliin ja tehtäviin.


Ota yhteyttä
Käyntiosoite: Kultasepänkatu 7, 4. kerros (Sampolan palvelukeskus)
Postiosoite: Rakennusvalvonta, PL 123, 04201 Kerava


Sähköposti: rakennusvalvonta@kerava.fi
Puhelin: 09 294 91 (vaihde) tai 040 318 2126 (virka-aikana)


Mikäli emme pysty vastaamaan puhelimeen, toivomme sinun jättävän vastaajaan soittopyynnön, johon vastaamme vapauduttuamme. Soittopyynnön voi jättää myös sähköpostin välityksellä. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimitse ma–pe klo 10–11 ja 13-14.
  

Asiakaspalvelu

Rakennusvalvonnan henkilökunta palvelee Lupapisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä etäkokouksina (Teams).  Sampolan palvelukeskuksen asiointipiste ottaa vastaan rakennusvalvontaan saapuvaa postia ja hakemuksia aukioloaikojensa puitteissa.

Suunnittelupalaverit ja katselmusten suoritustavat sovitaan tapauskohtaisesti suoraan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin/rakennustarkastajan kanssa.

  
Keravalla on käytössä Lupapiste.fi-palvelu, josta voi hakea rakennusvalvonnan lupia sekä Lupapiste Kauppa, josta voi ostaa rakennuspiirustuksia suoraan rakennusvalvonnan arkistoista sähköisesti ja ladata ostetut PDF-tiedostot heti omaan käyttöön. Palvelusta ovat saatavilla pääsääntöisesti lupapäätös ja lupapiirustukset.


Henkilökunnan yhteystiedot

Timo Vatanen
vs. johtava rakennustarkastaja
puh. 040 318 2980
timo.vatanen@kerava.fi

 • rakennusvalvonnan hallinnollinen johtaminen
 • lupien myöntäminen
 • rakennetun ympäristön kunnon seuranta
 • pää- ja rakennussuunnittelijoiden hyväksyntä


Jarmo Summanen
tarkastusinsinööri
puh. 040 318 2125
jarmo.summanen@kerava.fi

 • rakennesuunnitelmien ja -suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi: Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi 
 • vastaavien työnjohtajien hyväksyntä ja toiminnan seuraaminen
 • rakennustyön aikaisten katselmusten suorittaminen ja tarkastusten hyväksyminen


Mikko Ilvonen
rakennustarkastaja
puh. 040 318 2110
mikko.ilvonen@kerava.fi

 • rakennesuunnitelmien ja -suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi: Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio
 • vastaavien työnjohtajien hyväksyntä ja toiminnan seuraaminen
 • rakennustyön aikaisten katselmusten suorittaminen ja tarkastusten hyväksyminen
 • ilmanvaihtosuunnitelmien ja -työnjohtajien hyväksyminen


Pekka Karjalainen
rakennustarkastaja
puh. 040 318 2128
pekka.karjalainen@kerava.fi

 • lupavalmistelu alueilta: Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi
 • aloituskokoukset ja pienkohteiden loppukatselmukset

Jari Raukko
rakennustarkastaja
puh. 040 318 2132
jari.raukko@kerava.fi

 

 • lupavalmistelu alueilta: Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio
 • aloituskokoukset ja pienkohteiden loppukatselmukset


Mia Hakuli
lupasihteeri
puh. 040 318 2123
mia.hakuli@kerava.fi

 • asiakaspalvelu
 • lupapäätösten tiedoksi antaminen
 • lupien laskutus
 • rasitepäätösten valmistelu


Satu Nuutinen
lupasihteeri
puh. 040 318 2126
satu.nuutinen@kerava.fi

 • asiakaspalvelu
 • rakennustietojen päivitys väestörekisteriin
 • arkisto

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut valmistelee: Jenni Aalto, jenni.aalto@kerava.fi, p. 040 318 2846Päivitetty 19.04.2022 klo 13:46