Rakennusvalvonta

​Henkilökunnan yhteystiedot: 

Tapani Hilvenius

• rakennusvalvonnan hallinnollinen johtaminen

johtava rakennustarkastaja

• lupien myöntäminen

puh. 040 318 2124

• rakennetun ympäristön kunnon seuranta

tapani.hilvenius@kerava.fi

• pää- ja rakennussuunnittelijoiden hyväksyntä

 

 

Jarmo Summanen

• rakennesuunnitelmien ja -suunnittelijoiden

tarkastusinsinööri

kelpoisuuden arviointi

puh. 040 318 2125

• vastaavien työnjohtajien hyväksyntä ja

jarmo.summanen@kerava.fi

toiminnan seuranta

• rakennustyön aikaisten katselmusten

 

suorittaminen ja tarkastusten hyväksyminen

Mikko Ilvonen

rakennustarkastaja

puh. 040 318 2110

mikko.ilvonen@kerava.fi

• ilmanvaihtosuunnitelmien ja työnjohtajien

hyväksyntä

Pekka Karjalainen

lupatarkastaja

puh. 040 318 2128

pekka.karjalainen@kerava.fi

• lupavalmistelu alueilta: Ahjo, Ylikerava, Kaskela, Alikerava ja Jokivarsi 

 • aloituskokoukset ja pienkohteiden lopputarkastukset               

 

Jari Raukko

lupatarkastaja

puh. 040-318 2132

jari.raukko@kerava.fi

 

• lupavalmistelu alueilta: Kaleva, Kilta, Sompio, Keskusta ja Savio

• aloituskokoukset ja pienkohteiden lopputarkastukset

​Jukka Laitila

suunnittelupäällikkö

puh. 040-318 2392 

jukka.laitila@kerava.fi

• suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset

• puunkaadot tonteilla

• ympäristökatselmukset ja valvonta

Mia Hakuli

• asiakaspalvelu

lupasihteeri

• lupapäätösten tiedoksi antaminen

puh. 040 318 2123

• lupien laskutus

mia.hakuli@kerava.fi

• rasitepäätösten valmistelu

 

 

Satu Nuutinen

• asiakaspalvelu

lupasihteeri

• rakennustietojen päivitys väestörekisteriin

puh. 040 318 2126

• arkisto

satu.nuutinen@kerava.fi

 

 

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto, sen rooli ja tehtävät

Päivitetty 16.10.2019 klo 08:15