Vesihuollon lomakkeet

Mikäli lomaketta ei voi täyttää suoraan selaimellasi, lataa se ensin koneellesi.

Lomake 1: Vesisopimuksen vaihtaminen uuden omistajan nimiin
Kiinteistön omistajan vaihtuessa vanhan omistajan vesisopimus päättyy ja uusi sopimus solmitaan uuden omistajan tai omistajien kanssa. Vesimittarin lukema on tärkeä kirjata ylös omistajan vaihtuessa, koska tähän lukemaan asti laskutetaan vanhaa omistajaa ja samasta lukemasta alkaa uuden omistajan laskutus. Lomakkeen liitteeksi tulee lisätä kopio kauppakirjasta. Lataa omistajanvaihtolomake.Lomake 2: Kiinteistön liittäminen Keravan vesihuoltoverkostoon

Kun kiinteistö halutaan liittää vesi-, jäte tai hulevesiverkostoon tarvitaan sitä varten liitoskohtalausunto, jossa osoitetaan liitoskohdat verkostoon. Lisäksi liittyminen edellyttää vesisopimuksen allekirjoitusta. Täyttämällä hakemuksen toimitamme liitoskohtalausunnon Lupapiste.fi-palveluun (rakennusluvan alaiset kohteet) tai sähköpostitse (pienet muutokset, ulkopuolisten johtojen saneeraus ym.) ja vesisopimuksen postitse allekirjoitettavaksi. Lataa lomake kiinteistön liittämiseksi Keravan vesihuoltoverkostoon.Lomake 3: Vesijohto-, jäte- ja hulevesiviemärin liitostyön tilaaminen 

Täyttämällä työtilauslomakkeen voit tilata kaikki vesihuollosta tilattavat työt, kuten vesi-, jäte- tai hulevesiliitoksen tai tonttivesijohdon korjauksen ja liitostyön. Myös vesimittarin tilaaminen onnistuu tällä lomakkeella. Lataa työtilauslomake

Jos rakentamiseen liittyvää toimenpidettä ei haeta Lupapiste.fi-palvelun kautta (pienet muutokset, ulkopuolisten johtojen saneeraus ym.), haetaan KVV-työnjohtajaa lomakkeella. Lataa hakemus KVV-työnjohtajaksi


Lomake 5: Mittariluennan tilaaminen

Vesihuolto käy lukemassa kiinteistön vesimittarin asiakkaan pyynnöstä. Luentapalvelu on maksullista, hinta palveluhinnaston mukaan. Lataa mittariluennan tilauslomake.

Päivitetty 24.05.2021 klo 23:44