Sommarjobb och praktikplatser

Kervo stad har intressanta sommarjobb och praktikmöjligheter inom olika verksamhetsområden. Vi erbjuder också möjlighet att utföra civiltjänstgöring. 

Sommarjobbare

Varje år erbjuder vi sommarjobbsmöjligheter i olika uppgifter inom olika verksamhetsområden. Alla våra sommarjobb annonseras i Kuntarekry på våren.

Sommarjobbarna är viktiga för oss och vi vill erbjuda möjligheter att lära sig arbetslivsfärdigheter och det egna yrkesområdet som en del av sommarjobben. Ett sommarjobb är också ett bra tillfälle att lära känna Kervo stad som arbetsgivare och kanske jobba för oss under en längre tid i fortsättningen.

Programmet Sommarjobbet kallar för 16–17-åringar

Kervo stad erbjuder varje år cirka hundra ungdomar i åldern 16–17 år sommarjobb via programmet Sommarjobbet kallar.

Vi vill erbjuda mångsidiga jobbmöjligheter i olika uppgifter och inom alla våra verksamhetsområden. Ungdomar har jobbat till exempel på bibliotek, med gröna arbeten, på daghem och på utomhusbadet.

Rekryteringen i Sommarjobbet kallar-programmet sker i början av året under februari–april. Vi publicerar sommarjobbsannonserna i Kuntarekry. Ungdomarnas sommarjobb varar i fyra veckor i regel under juni och juli. Arbetstiden är sex timmar om dagen från måndag till fredag kl. 8-18. Vi betalar en lön på 820 euro för sommarjobbet. Efter sommarjobbssäsongen skickar vi en enkät till ungdomarna för att få feedback på sommarjobbet. Vi utvecklar vår verksamhet utifrån enkätresultaten.

Praktikplatser

Vi erbjuder praktikplatser relaterade till studier och en möjlighet att utföra lärdomsprov inom våra olika verksamhetsområden.

I praktiken följer vi läroanstaltens, finansiärens eller arbetsförvaltningens anvisningar. Praktikanter, skolelever (prao) och studerande samt de som utför lärdomsprov rekryteras direkt till verksamhetsområdenas olika enheter, så hör dig för om möjligheterna direkt hos ett verksamhetsområde och en arbetsenhet som intresserar dig.

Civiltjänstgöring

Kervo stad erbjuder också möjlighet att utföra civiltjänstgöring. Om du är intresserad av att utföra civiltjänstgöring i Kervo, kontakta det verksamhetsområde och den arbetsenhet som intresserar dig.