Kolonilotter

Kervo koloniområde ligger längs Talmantie, omedelbart väster om Kervo å, och det finns 116 tomter för uthyrning och 3 tillgänglighetsanpassade odlingslådor i området. För närvarande är alla kolonilotter och odlingslådor uthyrda, men genom att skicka kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer) till e-postadressen kuntateknisetpalvelut@kerava.fi kan du anmäla dig för att ställa dig i kö för en ledig kolonilott.