Skogar

Staden äger cirka 500 hektar skog. Skogarna som staden äger är gemensamma rekreationsområden för alla stadsbor. De får användas fritt i enlighet med allemansrätten.

Ta inte de närliggande skogarna för privat bruk genom att utvidga ditt gårdsområde till stadens sida, till exempel genom att göra planteringar, anlägga gräsmattor eller bygga konstruktioner eller genom att lagra privat egendom. All slags av nedskräpning i skogen, till exempel att köra ut trädgårdsavfall, är också förbjuden.

Skogsskötsel

Syftet med skötseln och planeringen av de stadsägda skogsområdena är att värna om den biologiska mångfalden och naturvärdena samt att bevara kulturmiljön utan att glömma bort att möjliggöra rekreation.

Skogen är stadens lungor och de främjar hälsan och välbefinnandet. Dessutom skyddar skogarna bostadsområden från buller, vind och damm, samtidigt som de fungerar som ett skydd för stadens djurliv. Häckningsfriden för djur och fåglar säkerställs under våren och sommaren, och endast farliga träd fälls vid denna tid.

Anmäl ett träd i dåligt skick eller ett träd som fallit

Om du ser ett träd som du misstänker är i dåligt skick eller som fallit över en stig, vänligen rapportera det via den elektroniska blanketten. Efter anmälan utför staden en syn av trädet på plats. Efter synen fattar staden ett beslut om trädet som anmälan gäller. Beslutet skickas till anmälaren via e-post.