Djur

Sällskapsdjur

 • Kervo hör till samma veterinärjourområde som Tusby, Träskända och Nurmijärvi. Jourtiden är måndag–torsdag kl. 15–8, veckoslut fredag kl. 15 – måndag kl. 8 och helgdagar. Jourhavande nås på numret 0600 14241.

  Kontakta veterinären: Mellersta Nylands miljöcentral (webbplats på finska).

 • Upphittade katter, hundar och andra husdjur i Kervo kan föras till djurskyddscentralen och -hemmet Onnentassu i Riihimäki.

  Onnentassu webbplats (på finska).

  Djurskydd

  Mellersta Nylands miljöcentral ansvarar för den kommunala tillsynen, styrningen och utbildningen av djurskydd inom Kervo stad. Miljöcentralen gör granskningar på basis av anmälningar och regelbundet på de platser som djurskyddslagen kräver.

  Kontakta veterinären: Mellersta Nylands miljöcentral (webbplats på finska).

 • Om du hittar ett dött sällskapsdjur ska rapportera det till hittedjurshuset (Onnentassu, tfn 050 338 4698) eftersom djurets ägare vill få information om sitt sällskapsdjur.

  När ett sällskapsdjur dör kan det antingen kremeras eller grävas ner.

  Anvisningar om nedgrävning och kremering av döda sällskapsdjur finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 • Om du krockar med en hund eller katt måste du hjälpa det skadade djuret. Att överge ett djur som behöver hjälp är ett brott enligt lagen (14 § i djurskyddslagen). Om du krockar med en hund eller katt, stanna din bil på en säker plats. Ett sällskapsdjur får inte avlivas, utan avlivningsbeslutet fattas alltid av en veterinär eller polisen. Ett djur som ser dött ut kan vara förlamat eller skadats så att det inte kan röra på sig. Djuret har dock goda möjligheter att återhämta sig om det får veterinärvård.

  Kontakta veterinären: Mellersta Nylands miljöcentral (webbplats på finska).

  I mellersta Nyland ska krockar med större vilda djur, som hjortdjur, anmälas till viltvårdsföreningen Keski-Uusimaan Riistanhoitoyhdistys, tfn 050 3631 850.

Vilda djur

 • Djurskyddslagen förpliktar att hjälpa ett skadat djur. Det närmaste veterinärsjukhuset som behandlar vilda djur är Högholmens vilddjurssjukhus, tfn 040 334 2954 (under djurparkens öppettider). Vilddjurssjukhuset ger även ytterligare instruktioner för att säkerställa djurets hjälpbehov.

  Du kan ringa nödcentralen på 112 när:

  • djuret utgör fara för människor eller stör ordningen.
  • det rör sig om ett brådskande djurskyddsärende, till exempel djurplågeri som pågår för närvarande.
  • om du påträffar ett allvarligt skadat djur. Det finns ingen anledning att få panik eller att ringa nödcentralen om du råkar se ett vilddjur i en förort till staden. Om djuret befinner sig på en plats där det inte kommer bort själv, kan du be Räddningsverkets lägescentral om hjälp. Mellersta Nylands räddningsverk verkar i Kervoområdet och dess lägescentral (kundtjänst) nås på numret 09 8394 0000.

  Vilda djurungar kan se övergivna ut, men sannolikt väntar honan i närheten och återvänder till ungen efter att människan har lämnat platsen. Till exempel kan harungar sitta och kura ensamma, även om allting är bra med dem. Rör inte vid djuren utan råd från en specialist, eftersom människan kan orsaka skada för vilda djur genom att ingripa i deras liv. När du hittat en vild djurunge som ser övergiven ut är det viktigt att fråga en specialist om närmare instruktioner.

  Råd får du hos Huvudstadsregionens djurskyddsförening, tfn. 045 135 9726 (jourtelefon).

 • Om du hittar ett dött litet vilddjur kan du göra av med det i blandavfallet. Kom dock ihåg att skydda händerna med skyddshandskar, eftersom vilda djur har sjukdomar som kan smitta till människor och husdjur. Till exempel kan det i djurets päls finnas intorkat sekret som utgör en smittrisk. Vid behov kan du också kontakta Kervo kommunaltekniska tjänster och låta staden göra av med djuret.

  Om du hittar ett stort vilt djur ska du kontakta tillsynsveterinären vid Mellersta Nylands miljöcentral, tfn. 040 314 4756.

  Kontakta tillsynsveterinären också om du hittar flera döda djur i samma område. Tillsynsveterinären bedömer sedan om det kan vara frågan om en smittsam djursjukdom, till exempel fågelinfluensa.

Skadedjur

 • Staden bekämpar råttor i allmänna områden varje år. Enligt hälsoskyddslagen är det ägaren eller den innehavaren till fastigheten som ansvarar för utrotandet av skadedjur inom bostadsområden. Om det finns många råttobservationer i ett bostadsområde kan problemet anmälas till miljöhälsovården vid Mellersta Nylands miljöcentral (tfn 09 87 181, yaktoimisto@tuusula.fi).

  Vid behov kan miljöhälsovården bedöma om det finns så många råttor i ett egnahemshus-, radhus- eller höghusområde att de kan medföra hälsorisker. I det här fallet kan hälsoinspektören besöka den angivna platsen för en granskning för att bedöma hälsorisken och vid behov informera invånarna i området om det ökade råttproblemet eller kräva åtgärder av fastigheten för att lösa råttproblemet.

  I bekämpningen av råttor är förebyggande viktigt. Fastighetens avfallshantering ska ordnas så att råttor eller andra djur inte kan komma in i avfallskärl eller kompostbehållare som innehåller bioavfall från köket. Det är också bra att sluta mata fåglar om det finns råttor i området. För att förebygga råttproblem bör fåglar aldrig utfodras direkt på marken.