Läroplaner och läroämnen

Skolorna arbetar enligt Kervo stads läroplan för den grundläggande utbildningen. I läroplanen fastställs antalet lektioner, innehållet och målen för de ämnen som undervisas utifrån läroplansgrunderna som godkänts av Utbildningsstyrelsen.

Läraren väljer undervisningsmetoder och arbetssätt som baserar sig på skolans verksamhetskultur. Skol- och klassrumslokaler samt antalet elever i klassen påverkar hur undervisningen planeras och utförs.

Du hittar mer information om läroplanerna och läroämnena på de finskspråkiga sidorna.