Utvärdering

Utvärderingen har till uppgift att vägleda och uppmuntra inlärning samt att visa hur eleven har uppnått målen i olika läroämnen. Syftet med utvärderingen är att bygga upp en stark självbild och en upplevelse av sig själv som lärande hos eleven.

Mer information om utvärdering finns på de finskspråkiga sidorna.