ARA-asuntojen asukasvalintojen valvonta

Kaupungille kuuluu valtion tuella rakennettujen asuntojen asukasvalintojen valvonta sekä vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajan määrittäminen ja vahvistaminen. ARA-omistajien tekemiä asukasvalintoja ja valintaperusteiden noudattamista kaupunki valvoo lain nojalla.

Kaupunki valvoo ARA-asuntojen asukasvalintoja yhteistyössä ARA-asuntojen omistajien kanssa. ARA-omistajien tulee toimittaa kaupungille joka kuukausi raportti tehdyistä asukasvalinnoistaan seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

  • Raportointia varten ARA-omistaja voi käyttää omasta järjestelmästään saamaansa raporttia tai ARAn ilmoituslomaketta. ARA-asuntojen tulee olla vuokrattu kohteen lainan saamisen edellyttämien ehtojen mukaisesti.

    Raportit tehdyistä asukasvalinnoista lähetetään joko postitse osoitteeseen Keravan kaupunki, Asuntopalvelut, PL 123, 04201 KERAVA tai sähköpostitse asuntopalvelut@kerava.fi.

    Kaupungin asuntopalvelut tarkastaa valinnat ja toimittaa vuokratalon omistajalle hyväksymiskuittauksen sähköpostilla. Valvontaa on mahdollista toteuttaa myös valvontakäynnillä. Tarvittaessa kaupunki voi suorittaa pistokokeita, minkä vuoksi vuokratalon omistajalla tulee olla tiedot asukasvalinnoista ja kaikista asuntojen hakijoista saatavilla.

    Jos ARA-omistajan tarpeet muuttuvat, tulee omistajan jättää Keravan kaupungille hakemus tilan muuttamisesta toiseen vuokraustarkoitukseen.

Ota yhteyttä