Bibliotekets material

Du kan låna bland annat böcker, tidningar, filmer, ljudböcker, musik, brädspel, konsolspel. I Kervo bibliotek finns också en varierande samling av motionsredskap, låneföremål och musikinstrument. Du kan använda e-material på din egen enhet var och när som helst. Lånetiderna för olika material varierar. Läs mer om lånetider.

Större delen av materialet är på finska, men i synnerhet skönlitteratur finns också på andra språk. Flerspråkiga bibliotekets och Ryskspråkiga bibliotekets tjänster är tillgängliga via Kervo bibliotek. Läs mer om tjänsterna som är särskilt riktade mot invandrare.

Bibliotekets material hittas i Kirkes-nätbiblioteket. I nätbiblioteket hittar du material från biblioteken i Kervo, Träskända, Mäntsälä och Tusby. Gå till nätbiblioteket.

Du kan begära verk som inte finns i Kirkes-biblioteken som fjärrlån från andra bibliotek. Du kan också göra inköpsförslag för biblioteket. Läs mer om fjärrlån och inköpsönskemål.