Det händer på biblioteket

Välkommen att delta i bibliotekets evenemang!

Du hittar aktuell information om evenemangen i evenemangskalendern och på bibliotekets Facebooksida. En del av evenemangen streamas via bibliotekets YouTube-kanal, där du också kan hitta inspelningar av tidigare evenemang.

Arrangera ett evenemang på biblioteket

Berätta gärna om din egen evenemangsidé när du kontaktar oss! Ange evenemangets namn, innehåll, tidpunkt, vilka som uppträder och kontaktpersonens uppgifter. Kontaktpersonerna för evenemanger på biblioteket finns på finskspråkiga sidorna.

Samarbetsevenemang som ordnas i biblioteket ska vara öppna, fria från diskriminering, flerstämmiga och avgiftsfria. Politiska evenemang är möjliga, om företrädare för minst tre partier är närvarande. Kommersiella och försäljningsfokuserade evenemang är inte tillåtna, men småskalig kringförsäljning är möjlig. Kringförsäljning kan till exempel vara ett frivilligt programblad, bokförsäljning eller liknande.

Evenemanget måste avtalas senast tre veckor före evenemangsdatumet.

Efter att du kontaktat oss funderar vi tillsammans om ditt evenemang är lämpligt som samarbetsevenemang och om det finns en lämplig tid och plats för det.

Före evenemanget är kommer vi också överens till exempel:

 • om möbelarrangemangen i evenemangsutrymmet och på scenen
 • om behovet av en ljudtekniker
 • om marknadsföringen av evenemanget

Det är bra att arrangören är vid dörren till evenemangsutrymmet ungefär en halvtimme före evenemangets början för att ta emot publiken och svara på eventuella frågor.

Kommunikation och marknadsföring

I regel står evenemangsarrangören själv för:

 • en affisch (pdf- och png/jpg-format; biblioteket kan skriva ut A3- och A4-storlekar samt flygblad)
 • marknadsföringstexten
 • Facebook-evenemanget (lägg till biblioteket som medvärd)
 • att evenemanget läggs till i stadens evenemangskalender, dit vem som helst kan lägga till offentliga tillställningar
  eventuellt programblad (biblioteket kan skriva ut)

Biblioteket informerar om evenemanget via sina egna kanaler när det är möjligt. Biblioteket kan skriva ut affischer för evenemanget som visas i biblioteket och berätta om evenemanget via sina egna sociala mediekanaler och på bibliotekets elektroniska skärmar.

Evenemangsarrangören svarar själv för övrig kommunikation, t.ex. pressmeddelande, olika evenemangskalendrar, affischdistribution och marknadsföring på sociala medier.

Tänk på detta:

 • Utöver din egen organisation ska du nämna Kervo stadsbibliotek som evenemangsarrangör.
 • De korrekta finskspråkiga stavningarna av bibliotekets evenemangslokaler är Satusiipi, Pentinkulma-sali, Kerava-parvi.
 • Använd hellre stående affischer som visas större på bibliotekets elektroniska informationsdisplayer än liggande.
 • Det är bra att skriva informationen i stadens evenemangskalender och Facebook-evenemang genast när de relevanta uppgifterna om evenemanget är klara. Uppgifterna kan kompletteras senare.
 • Affischer och meddelanden på informationsdisplayer visas på biblioteket 2–4 veckor före evenemanget

Berätta för lokala medier om ditt evenemang

Du kan skicka information om ditt evenemang till tidningen Keski-Uusimaa på adressen toimitus.keskiuusimaa(a)media.fi