Kund hos biblioteket

På den här sidan hittar du information om bland annat bibliotekskort, lån, bibliotekets avgifter, fjärrlån och självbetjäningsbiblioteket. På biblioteket kan du läsa och låna material, delta i evenemang, arbeta och samlas. Kervo bibliotek är en del av mellersta Nylands biblioteksgrupp Kirkes.