Fjärrlån och inköpsönskemål

Du kan beställa verk som inte finns i Kirkes-biblioteken som fjärrlån från andra bibliotek. Vi tar också emot inköpsförslag.

Fjärrlån

Om du inte hittar ett verk du söker i Kirkes-biblioteken kan du beställa det mot en avgift som fjärrlån någon annanstans i Finland eller utomlands.

Så här fungerar fjärrlån:

Fjärrlånetjänst för andra bibliotek

  • biblioteket skickar lån och kopior gratis till andra finländska bibliotek
  • En fjärrlåneförfrågan kan göras antingen via Kirkes-Finna eller per e-post till bibliotekets fjärrlånetjänst.

Inköpsönskemål

Innan du gör ett förslag, kontrollera i nätbiblioteket om det material du önskat redan har beställts eller är tillgängligt.

Ett inköpsförslag kan göras:

  • på plats på biblioteket
  • genom att skicka ett e-postmeddelande till kirjasto@kerava.fi eller
  • genom att fylla i formuläret för inköpsförslag i Webropol. Fyll i formuläret (på finska).

Biblioteket tar gärna emot inköpsförslag, men tyvärr går det inte att skaffa allt material som önskas.