Självbetjäningsbibliotek

I självbetjäningsbiblioteket kan du också använda bibliotekets tidningsläsesal när personal inte finns på plats. Läsesalen är öppet på morgnarna innan biblioteket öppnar från klockan 6 och på kvällarna efter att biblioteket stängt fram till klockan 22.

Du kommer till självbetjäningsbiblioteket kl. 6–22 också de dagar då biblioteket är stängt hela dagen.

På självbetjäningsbiblioteket finns en låne- och återlämningsautomat. Reservationer som kan hämtas finns i tidningsläsesal och kan såleds lånas under självbetjäningsbibliotekets öppettider.

I självbetjäningsbiblioteket kan du läsa och låna tidningar, pocketböcker och nyhetsböcker samt använda kunddatorer. Under självbetjäningstiden är det inte möjligt att skriva ut, kopiera eller skanna material.

Du har också tillgång den digitala tidningstjänsten ePress, som innehåller de senaste faksimilutgåvorna av finländska lokal- och landskapstidningar. De största tidningarna som Helsingin Sanomat, Aamulehti, Lapin Kansa och Hufvudstadsbladet ingår också. I tjänsten ingår tidningarnas nummer från de senaste 12 månaderna.

Så här loggar du in på självbetjäningsbiblioteket

Självbetjäningsbiblioteket kan användas av alla som har ett Kirkes-bibliotekskort och en pinkod.

Visa först upp bibliotekskortet för läsaren bredvid dörren. Knappa sedan in pinkoden för att låsa upp dörren. Alla som kommer in måste logga in. Barn kan komma i sällskap med föräldrarna utan att logga in.

Tidningar kommer i postlådan vänster om bibliotekets sidodörr. Morgonens första kund kan hämta tidningarna där, om de ännu inte finns inne i biblioteket.

Låna och återlämna på självbetjäningsbiblioteket

I tidningsläsesalen finns en låne- och återlämningsautomat. Under självbetjäningsbibliotekets öppettider återlämningsautometen i bibliotekets entréhall inte i bruk.

Automaten ger dig råd om hur du ska gå till väga med återlämnat material. Placera det återlämnade materialet enligt anvisningarna antingen i den öppna hyllan bredvid automaten eller i lådan med reserverat material och material som ska skickas till andra Kirkes-bibliotek. Kunden ansvarar för allt material som inte återlämnats.

Tekniska problem och nödsituationer

Eventuella tekniska problem med datorer och automaten kan utredas först när personalen är på plats.

För nödsituationer finns det allmänna nödnumret, vaktföretagets telefonnummer och stadens journummer för fastighetsrelaterade problem på anslagstavlan.

Användningsregler för självbetjäningsbiblioteket

  1. Alla som kommer in måste logga in. Den som loggat in ansvarar för att inga andra kunder kommer in med hans eller hennes inloggning. Barn kan komma i sällskap med föräldrarna utan att logga in. Biblioteket har inspelande kameraövervakning.
  2. Det är förbjudet vistas i entréhallen under självbetjäningstiden.
  3. Läsesalens larmsystem aktiveras genast efter att självbetjäningsbiblioteket stänger klockan 22. Självbetjäningsbibliotekets öppettider måste ovillkorligen följas. Biblioteket debiterar 100 euro för ett obefogat larm som orsakas av en kund.
  4. I självbetjäningsbiblioteket bör andra kunders trivsel och läsro respekteras. Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker och andra berusningsmedel i biblioteket.
  5. Användningen av självbetjäningsbiblioteket kan förhindras om kunden inte följer användningsreglerna. Alla fall av skadegörelse och stöld polisanmäls.