Bibliotekskort och kunduppgifter

Med Kirkes-bibliotekskortet kan du låna på biblioteken i Kervo, Träskända, Mäntsälä och Tusby. Det första bibliotekskortet är avgiftsfritt. Du får kortet på biblioteket genom att visa upp ett giltigt identitetsbevis med foto. En person under 15 år får kortet med vårdnadshavarens skriftliga samtycke.

Bibliotekskortet är personligt. Innehavaren av bibliotekskortet ansvarar för det material som lånas med kortet. Det är bra att lägga till en fyrsiffrig PIN-kod till bibliotekskortet. Med bibliotekskortets nummer och PIN-kod kan du logga in på Kirkes-nätbiblioteket, besöka Kervos självbetjäningsbibliotek och använda Kirkes-bibliotekens e-tjänster.

Ett bibliotekskort för barn under 15 år kan anslutas till vårdnadshavarens uppgifter i nätbiblioteket. För att ansluta kortet behövs PIN-koden till barnets kort.

Som kund bör du se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade. Anmäl ändrad adress, namn och andra kontaktuppgifter i avsnittet för dina uppgifter i Kirkes-nätbiblioteket eller i bibliotekets kundtjänst. Vårdnadshavaren kan också ändra kontaktuppgifterna för ett barn under 15 år.

Biblioteket får inte information om adressändringar från posten eller magistraten.