Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tilataan, kun kantavat ja jäykistävät rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Runkorakenteiden tulee olla valmiit ja vielä kokonaan näkyvissä.


Edellytykset katselmusten pitämiselle

  • vastaava työnjohtaja ja muut sovitut vastuuhenkilöt ovat paikalla
  • rakennuslupa pääpiirustuksineen, rakennusvalvonnan leimalla varustetut erityispiirustukset sekä muut katselmukseen liittyvät asiakirjat, selvitykset ja   todistukset ovat käytettävissä
  • työvaiheeseen liittyvät tarkastukset ja selvitykset on tehty  
  •  tarkastusasiakirja on asianmukaisesti ja ajantasaisesti täytetty ja käytettävissä.
  •  aiemmin havaittujen puutteiden ja epäkohtien vuoksi edellytetyt korjaukset ja muut toimenpiteet on tehty


Vastaava työnjohtaja tilaa katselmuksen suoraan katselmuksen pitäjältä tarkastusinsinööri Jarmo Summaselta, puh. 040 318 2125, viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Päivitetty 06.05.2020 klo 11:12