Länsi-Kauppakaari (2367)

Kaavamuutoksen päätarkoituksena mahdollistaa asuinkerrostalojen, liiketilojen ja uuden pysäköintitalon rakentaminen tyhjillään olevan liikekiinteistön ja vanhan huonokuntoisen pysäköintitalon paikalle. Samalla muutetaan viereisten asuinkerrostalojen pysäköintinormia vastaamaan yleiskaavan määräystä.


Kaavan 2367 asiakirjat:
Ehdotusvaihe:
Asemakaavamuutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 27.6.-14.8.2022.
Asemakaavamuutoksen ehdotus
Ehdotuksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet


Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen kaavaluonnos nähtävillä 3.2.-1.4.2022
Asemakaavamuutoksen luonnos
Luonnoksen selostus
Selostuksen liitteet
Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet
Vuorovaikutusraportti

Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.8.-7.9.2021


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Johtava kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi


Päivitetty 17.06.2022 klo 10:02