Asemanseutu (2313)

​Tavoitteena on osoittaa Keravan asemalle asuin- ja liikerakentamista sekä liityntäpysäköintiä. Samalla tarkistetaan alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelutaso.


Tutustu Keravan keskustan kaupallisen kehityspotentiaalin selvitykseen.


Kaavan 2313 asiakirjat:
Luonnosvaihe:
Asemakaavamuutoksen luonnos nähtävillä 1.-30.10.2020.
Asemakaavamuutoksen luonnos
Asemakaavamuutoksen luonnoksen selostus
Selostuksen liitteet
Vuorovaikutusraportti

Katusuunnitelma


Aloitusvaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-15.12.2017.


Lisätietoja:
Tuomas Turpeinen
Johtavai kaavasuunnittelija, YKS 573
puh. 040 318 2480
tuomas.turpeinen@kerava.fi

Päivitetty 28.02.2022 klo 12:11