Skogster (2378)

Skogsterin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa ympäröivään maastoon ja virkistysalueisiin tukeutuva uusi pientalovaltainen asuinalue Keravan yleiskaavan 2035 linjauksen mukaisesti. Alue tukeutuu liikenteellisesti Kaskelantiehen. Kaskelantien ja Laineentien risteyksen turvallisuuden parantamiseksi tutkitaan risteyksen siirtämistä pohjoisemmaksi. Ajoliikennettä ei ole tarkoituksenmukaista yhdistää Skogsterin suunnittelualueelta Mäntyniementiehen tai sitä ympäröivään asuinalueeseen; kevyen liikenteen verkostoja kehitetään, jotta jalankulku- ja pyöräilyreitit saadaan toimiviksi ja yhtenäisiksi. 


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.11-10.12.2021.


Lisätietoja:
Jenni Aalto
Kaavasuunnittelija
puh. 040 318 2846
jenni.aalto@kerava.fi


Päivitetty 10.11.2021 klo 08:03